Basın ve Medya Hukuku

BASIN VE MEDYA HUKUKU

 • Lisans, kullanım, eser, işletme sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve ekdedilmesi
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5187 sayılı Basın Kanunu çerçevesinde korunan her türlü eyleme karşı yapılabilecek başvurlar
  • İçerik kaldırma
  • Medya şirketi kuruluşu
  • Şirketlerin yürürlükte olan yasalarla uyumunun sürdürülmesi
  • Yazılı ve görsel basında çıkan yayınlar ve oluşabilecek maddi-manevi zararların tazmini