Enerji Hukuku

ENERJİ HUKUKU

• EPDK nezdinde yürütülen lisans başvuruları ve diğer süreç takipleri,
• Petrol piyasasındaki bayilik sözleşmeleri ve anlaşmazlıklar,
• Türbin vb. enerji ekipmanlarına ilişkin alım-satım sözleşmeleri,
• Elektrik ticaretine ilişkin yapılan sözleşmeler,
• Enerji projelerinin finansmanı,
• Yenilenebilir enerji üretimi ve ticaretine ilişkin sözleşme ve anlaşmazlıklar,
• Enerji verimliliği konusundaki sözleşmeler,
• Enerji piyasasındaki haksız rekabete ilişkin anlaşmazlıklar,
• Enerji piyasasındaki uluslararası uyuşmazlıklar,