Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku

FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HUKUKU

 • Fikri ve sınai haklar konusunda haksız rekabet ihtilaflarının çözümü
  • Telif hakları
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının önlenmesi
  • Şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri sırasında fikri mülkiyet hakları hususunda danışmanlık verilmesi
  • Ticari markaların, patent ve endüstriyel tasarımlarının tescil safhalarının gerçekleştirilmesi
  • Fikri ve sınai haklar hususunda mahkemeye başvurmadan önce uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması