Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
  • Uyarlama davalarının takibi
  • Kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar ve vergisel yükümlülükler
  • Finansal kiralama sözleşmeleri
  • Gayrimenkul kiralarında tahliye davalarının takibi
  • Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi
  • Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
  • Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi.
 • Alım, satım sözleşmeleri