İdare ve Vergi Hukuku

İDARE ve VERGİ HUKUKU

Gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında korunması kapsamında, iptal ve tam yargı davaları açılması,
Kamu İhale Kurumu kararlarının iptali, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, belediyeler ve idarelerin tasarruflarına karşı iptal davası açılması,
Kamulaştırma kararları kapsamında uzlaşma görüşmelerine katılım ve idare mahkemesinde dava yoluna başvurulması,
İdarenin düzenleyici işlemlerine karşı hukuki yollara başvuru yapılması konularında müvekkillerimize danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.

Vergi Hukuku konusuna giren hukuki sorunları, güncellenen mevzuatların çerçevesinde; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibi, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerimize uzmanlarımızla hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.