İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İhtilaf gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için gereken hukuki desteğin sağlanması, ihtilaf gerçekleştikten sonra  en iyi şekilde ihtilafın çözümünü, hukuki yollarla gerçekleştirmek için hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

 • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili
  • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
  • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler) OZAN BEYE SOR
  • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri
  • İşçilerin alacak haklarına ve işe iade davalarına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
  • İş güvenliği çerçevesinde alınması gereken önlemler ve kontrollerin sağlanmasına yönelik hizmetin verilmesi
  • İş kazalarıyla ilgili hukuki ve cezai davaların takibi