Kamu İhale Hukuku

KAMU İHALE HUKUKU

4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihaleler ile ilgili ihale sürecinin ihale dokümanının alınmasından son aşamasına kadar danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İhale dokümanlarının mevzuata uygunluğunun incelenmesi, ihale makamı tarafından alınan kararlara karşı şikayet ve itirazen şikayet yollarına gidilmesi, Kamu İhale Kurumu tarafından verilen kararlara karşı idari yargı yoluna gidilmesi konularında danışmanlık ve hukuki hizmet vermekteyiz.

 • İhale şartnamelerine, ihale kararlarına karşı şikayet, itirazen şikayet başvurusunda bulunmak,
 • Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı iptal davası açmak, (diğer bir deyiş ile KİK kararlarına karşı iptal davası açmak)
 • Açılmış olan davalara müdahil olmak,
 • İhalelere katılmaktan yasaklanma kararlarına karşı dava açmak,
 • KİK düzenleyici işlemlerine karşı dava açmak,
 • İhale sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarını idari ve adli süreçte çözümlemek,
 • Yer teslimden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlemek,
 • Süre uzatımından kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlemek,
 • Birim fiyat farklarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Ek imalatlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aşırı düşük teklif savunması hazırlanması,
 • Aşırı düşük tekliften kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Hakedişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

İhale hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü