Spor Hukuku

SPOR HUKUKU

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümü ve müvekkillerimizin temsili

• Disiplin Kurullarına karşı başvurular
• Yazılı ve görsel medya araçlarının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek kişilik hakkı saldırılarının engellenmesi ve kaldırılması
• Spor kulüplerine ait hukuki işlemlerin yürütülmesi