Tüketici Hukuku

TÜKETİCİ HUKUKU
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında,  tüketici haklarının korunması, Tüketici ve Ticaret mahkemelerindeki davaların takibi, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü, Tüketici Hakem Heyetine müracaat, Tüketici Hakem Heyeti kararlarına itiraz ve kararların takibi aşamalarında müvekkillerimize her türlü hukuki desteğini sağlıyoruz.